Watu wa RWNEBP..

Kujeni mpatiwe mawaidha hapa na watu wa bundles poleni.

Wanakam…ngoja tu hapo…

Labda kama ni presidential adjacent clit, hatucrick… RWNEBP

kabla Jeiso afike Cana ya Galili

she’s saying what?

Do tell us…mbirrionaire mwitu:D:D

Sisi #teambundles hatutishwi

Nyina wa Kibebenjo ndokebe mugunda

upus

Vindu siclickanga

hahaha…shillingionaire

What is RWNEBP pris, Niko nyuma?