reggae vibes afternoon

nimekaanzisha na just friends riddim… next on the playlist is “help the needy riddim”… na katambe…

teremka kwa Operations riddim AKA in adisatime riddim, anza na Queen Omega BIG UP PAPA

https://www.youtube.com/watch?v=jWiBWUIt88I