knock knock.......!!!!!

I am the new kid on the block here. Someone please explain to me how it goes down here. I seem totally LOST…

Its much easier to navigate here than at KLOST.
Welcome boss.

1 Like

Karibu ndugu.
Sit back relax. Go through the posts. Take your time and u will soon find the flow. Very calm and comfy.

Karibu kaka, anzia vip ndio uelewe venye kunaendanga.

anzia na kupost vip brathee hapo sasa utakua pro…

THE only mumeru who can speak (type) proper english, karibu murume

NYOKA WEWE

karibu boss but yenyewe hata mimi sijui tunapitia wapi na aje huku.

Swara wewe enda room 254

vle umeambiwa yote hapo juu