Hii kunguru ni ya wuapi?

2 Likes

Mogaka si ulisema hukulangi lanye

1 Like

Mogaka Kasi yake ni kopiga omaraya 24/7

2 Likes

Ferry turuu gaaki