DO NOT CLICK

Habari ya mwaka mpya? mlipenda salamu ama bado?

Mwaka mpya ishakua mzee na tume sota:D, na hatuku penda salams…