Best job in the world

https://www.youtube.com/watch?v=F2FSlqTRqA0

They should have tried that with leopards.

that is a recipe for disaster

I saw some doing the same with hyenas. I guess no animal cannot be tamed.

https://www.youtube.com/watch?v=H32HHPJclF4:2559

Ala, heri nibaki na stress ya bibi.
But this is making the animals lazy. They should be left to hunt.
Hata paka wa nyumbani hapendi nyama ya kupewa. Fukuza panya ukule jasho yako.

Probably a drought

Are you speaking on behalf of all cats or just yours?

Nyinyi ndio huachilia pakaa na doggie hadi zinaranda mtaa zikisumbua watu juu ya njaa. I dislike pet owners of that type. Your problem becomes a community problem.

Same to Kunguru wa mtaa