Al Jazeera investigates ya Leo ni Mao.oto

Story ya poaching. Minister of State SA alikuwa anadryFry vitu base ya poachers. Alafu a complete Rhino horn can be sold for 250,000$(25M FOR 6kg) China

Link

Weka rink