Wordle 625

Wordle 625 5/6

:white_large_square::white_large_square::white_large_square::white_large_square:
:white_large_square::white_large_square::white_large_square:
:white_large_square::white_large_square:
:white_large_square:

Stupid meffi from feacal eating helminth , kunywa chrome shenzi

Wtf is this

Hawa ma nongwe wanakuitanga illiterate aje na hizi words kubwa kubwa unarushanga huku