Wah

Izo ma vitabu wana nasa wamepeleka kortini zitaai malizika kusomwa lini