Villagers mnatambua uyu?

1 Like

Anaitwa Wajiru wa base

Zile takataka huwa mnapost huku proudly huwa nashangaa who is behind these handles.

4 Likes

Read his name again

[quote=“Mjeledi_kombo, post:1, topic:473632”]

Uso ni yello yello but mkono zimeparara kushinda mtu wa mjengo, how

Huku mnapenda tu tumbili

Yani mwanaume anawacha Bibi Kwa nyumba Anaenda Kwa lodging kukula hizi na unalipia? Be serious man

3 Likes

Nintendo Laughing GIF by The Super Mario Bros. Movie

2 Likes

shrek GIF

1 Like