UMUHIMU WA DUA

wasifu
Viumbe wanamhitajia Mola wao Awapatie mambo ya kuwanufaisha na Awaondolee mambo ya kuwadhuru ili wapate kutengenekewa na dini yao na dunia. Na mja hakosi kupata mitihani na maonjo yanayomfanya daima amhitajie Mola wake. Kwa hivyo Mwenyezi Mngu Amemuwekea dua na ameiwekea hiyo dua adabu na masharti na nyakati za kukubaliwa ambapo dua huwa iko karibu zaidi na kujibiwa.
http://www.global-minbar.com/sw/umuhimu-wa-dua