Ulevi Sacco

Walevi wale bado wanalewa weka stamp uko wapi na unakunywa Nini?

Mimi niliacha kunywa tangu corona ianze.

wadau waondokee tei…inaharibumwili kabisa…