Ulevi Sacco

Walevi wale tunatoa lock na kunazidi. Weka stamp uko wapi na unakunywa nini?