Two more cases on coronavirus in Egypt

Possibly 2 more cases in Egypt.

To confirm shortly.

They had said ati sisi tuko na lungs zito sana hii kirusi haiwezi ingia…ama Hii Egypt yao nikama ya Mwarabu wa China?

Egyptians and North Africans aren’t truly African.

kĮhiiiiiii humbwa koko ya manspaa chiet taktak ibilis

:meffi::meffi: mushenzi