Turedio hapa ni wapi

Uhuru alifanya kazi buana.

1 Like