TBT

Back when I liked bongo.

https://www.youtube.com/watch?v=N1AbydZaV1M

https://www.youtube.com/watch?v=01zj7ulRK1s

Brownie nikulize ulikua una wank na lyrics za song ya Merimela?

Muziki ndio hii

https://www.youtube.com/watch?v=k_IKkGwF-Ik

https://www.youtube.com/watch?v=TxwT6t1QJRk

https://www.youtube.com/watch?v=c5eNxA2YkPM

https://www.youtube.com/watch?v=o4KzYa4Iwkg

Afu hii

https://www.youtube.com/watch?v=n6Cg9Irdemk

The ultimate bongo Flava classics mix.

https://www.youtube.com/watch?v=JBwWyk94-68