Shida Is Getting Weird

https://twitter.com/Djindji4/status/1618996223645724677?t=4gz-ouOTuac0qjl51zHXdA&s=19

https://twitter.com/PalAmPatriot/status/1670596924603510785?t=4gz-ouOTuac0qjl51zHXdA&s=19