Pouring outside

My Bible in the book of Genesis 38 6-10 Say’s.
[ul][li][/ul][/li]6Baadaye Yuda alimwoza mtoto wake wa kwanza Eri, kwa mwanamke aitwaye Tamari.

7Lakini Eri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mwovu mbele ya Mwenyezi-Mungu; hivyo Mwenyezi-Mungu akamuua.

8Basi, Yuda akamwambia Onani, “Mchukue mke wa ndugu yako marehemu, kwani ndivyo inavyokupasa kufanya, upate kumzalia nduguyo watoto.”

9Lakini Onani alijua kwamba hao watoto wasingekuwa wake. Kwa hiyo, alipolala na mke wa nduguye, [B][SIZE=7]alimwaga chini mbegu ya uzazi, asije akampatia nduguye watoto. [/SIZE]
[SIZE=5]Talkers, I tried this trick but wow unto u, those of u who say makoboste is none part of the game…i have unplanned one kid that came with the technique?

Has it ever worked for u…I throw the mic?
[/SIZE][/B]
[SIZE=5]Pink handles kujeni Kwa wingi pia?[/SIZE]

that dude Onani knows things we don’t

Jinga ilidhani watakuwa wanani? Diposa mungu pia alimuua.

it doesn’t work unless you are a one minute one round sewer rat

Your pull out game is weak

Huku kayole hakuna mvua

:D:D:D:D nilichungulia inje kwanza after title

Coitus interruptus au kuingilia ngono kati ni usienj kapsss

Heshimu Bibilia