Papii Mocha back with a bang

Wenye muziki wamerudi
https://www.youtube.com/watch?v=0PP4jQDcVug

Did you mean Papii Khocha yule wa Tz ?

If yes, ile ngoma yake ya SEA is a big chuuune…the best I’ve heard from him.

6 minutes of pure sweetness…on repeat mode.

Sorry ni kocha