Mimi ni Moses

I am the voice calling in the wilderness. Come to Kenyanlist, where we have intelligent conversations. It is a virgin land unpolluted by the likes of Digi, where Okiya and Randy and Mbitika too have soapboxes.

K en yanl ist ama

Huko ni meffi imejaa huko. Content is zero

Okiya is a Trump cocksucker.

K E N Y A N L I S T

Hao wazee wako na masharti ya kijinga Sana hivi majuzi. Sioni wakienda mbali vile.