Media are snakes

What the turd said
[MEDIA=twitter]1557344614348197888[/MEDIA]

What Githeri MEDIA reported

[MEDIA=twitter]1557367910032707586[/MEDIA]

Havi huwa kigeugeu. Alikua aingie na UDA then aende kufanya kazi na Baba

High IQ didn’t take him far.

Wapi ya ule alisema his high IQ na low IQ ya bonobo electorate could not allow for a meeting of minds. Aliwachapa sweep alafu aka concede … uyo nae aliweza.