Mashinani ni kutamu

Ingawa hela ni finyu, ujamaa uko juu. Maximum satisfaction kutoka moyoni au sio.

N.b.
The music is not related to the community.