Marura makuyu, murangs donkey meat

People in muranga impound vehicle with 40 donkeys meat on transit to kayole.
Sema eating the ass

And you wonder Why we have no Stray cats and dogs in nairobi :grin:

1 Like

Punda ni chakula.

1 Like

Ndio kwa maana @johntez_addi_gaza_ms na @Gaza wako na vichwa mbaya. Wanamanga hadi shetani

Nyama ni nyama

Ghasiaa … wekelea order ya mbuzi ya Christmas… rustler nikuletee mali safi uwache kula takataka hapo Nairobi.