Man cuts off cheating wife hand

Hiyo story ya chiwawa kusindilia mcoondu kwa gate needs to be copyrighted…

4 Likes

Mimi nakaa kubabaishwa kweli?

1 Like