Mali ya 150
One chwani, uko sure hio Mali number two inaeza chukua one chweza kukamuliwa ?

Some of them I can pay 10X the base price