Kush kanono banae, enda gym

1 Like

Kush kanono is a black kikuyu ghaseeer not GMO White skin

1 Like

Mkia ya kanono imeraruliwa na mwarabu for 10 years

1 Like