Kumbe kumbe

Palestinians wapelekewe kumbe kumbe wakule na kachumvi.

Wapi kaukali?

Fuck, I miss kumbe kumbe, na hii ndio season.