Kiswahili Endelevu... sorta

Youtube imenifungulia asubuhi na msamiati.

Freestyle Rap = Ukariri Huru

http://i.imgur.com/gR2jFMQ.png

I wanted to watch Emily Ouma dancing to start off the week right.

https://www.youtube.com/watch?v=S4cFpg0P1lE