Imagine a fivesome


Mifupa tuliwachia mbwa

2 Likes

hawa ni washosho sahii… noogle, tunataka soft meat

Nyeuthi ndio inaweza. Hizi pork skin ni useless kwangu…

Gaaki mogaka you can trafel pack in time