How to keep safe in this current climate

With all these Nigerians taking over na Maigo being killed by women. Niko na tips za kusave maisha

  1. Ukiona mnakosana na mtu juu ya pesa. Ongeza tu pesa ujitoe kwa shida

  2. Dont be out past midnight. Utaanguka from balcony

  3. Add

Also make a honest living coz hao wote wanakufa ni wakora , trash attracts trash . Hakuna vile utachukua mutoto mzuri kwenu uoe na akuue . Mikora ya kuuza na kununua coomer towns Dio uuwana

1 Like