Hii song ilifanya vijana wengi sana waepuke ukimwi

3 Likes

They needed a sound check here.

Pia hii

6 Likes

Catchy lyrics :green_emoji:plain and simple messaging

1 Like

Mtahara vijana :joy:

2 Likes