HESHIMA YA WANAWAKE KATIKA UISLAMU

wasifu
Mwanamke katika zama za Ujinga alikuwa akidharauliwa na kutwezwa mpaka Uislamu ukaja, ukamheshimu heshima isiyokuwa na mfano. Ukamkomboa kutoka kwenye maonevu ya wakati wa Ujinga na ukamdhaminia haki zake na ukamfanya sawa na mwanamume katika nyajibu nyingi za kidini, na katika malipo mema na mateso. Hajawahi kupata heshima wala takrima vile alivyopata katika sheria ya Kiislamu
http://www.global-minbar.com/sw/heshima-ya-wanawake-katika-uislamu

Kuabudu shetani

Fafanua kwa kivipi!

Men are allowed to marry 11 year olds against their will

Women aren’t granted the same

Women need permission from their men to travel

Men don’t need permission from their women

Honor killings only done to women

Not men

A very satanic cult this islam

certified bullshit! 18 of the 20 countries with the worst human rights records for females are Islamic countries. take this useless crap back to moha!