Greetings from Ghana

FB_IMG_16813895885953479.jpgFB_IMG_16813895857226698.jpgFB_IMG_16813895829263844.jpgFB_IMG_16813895885953479.jpgFB_IMG_16813895915510655.jpg

Kama wale napendanga … kapsaa

Ghanaian women carry the mantle of the best bums. Huko mpaka nishafishe running before I croak