Gooking with mono baller

@hakimoto ukali ya puraun inaojako aje ?