Do Forex really Work?

You wont agree lakini heri pesa ya mjei kuliko ya forex. Hard earned monies come with blessings.

Poor man’s mentality. Nani alisema pesa ni ya mjei tu ama kupalilia kwa shamba ya wenyewe. Hehe