Cooking with rasta 🍳 no Babylon pots


1 Like

As coaterians, we share alot in common with our Carribean brothers & sisters.
Communal and friendly lifestyle, wali wa/ samaki ya Nazi, mapochopocho, spices kwa wingi, natural herbs, kisha kuelekea baharini to feel that breeze tukitafakari na kuskiza reggae music.