Chakula ya elders

mbirrionaires si msaidie under 18 apa 150 akule supper

ki hii ulipata cha kukula ama umelala njaa