Breaking News Vumbinista!

Police recover government-issued text books abandoned at Kaptagat Forest

Evans Mafunga Mafunga
We blame uhuru’s government

Hii scam ilikua ya fat cats Ministry of Education kutoka time ya Uhuru. Wanakula 30bob per text book supplied that is why unaona shule iko na 300 students unapata wanapelekewa 1000 books per subject. Hizo extra books wanashindwa wafanye nini nazo. Hio yote extra ni yao plus kuna biggie amechukua tender ya transport ya vitabu to schools pia anakulia extra hapo thats why bado ako kwa hio kiti mpaka sasa.

3 Likes

Bonobos kweli wako idiots… :smiling_face:

1 Like

Ni vumbistan not vumbinista.

1 Like

You Care?
Thanks. Happy Now?.. Big Deal! :laughing:

Yes please. You keep repeating the same mistake and it’s irritating.

1 Like

https://twitter.com/Kenyans/status/1749385254370996304?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1749401620251566539|twgr^daf5b4c78d7b7671c735a320dde0a22c9c53bf4b|twcon^s4_&ref_url=https%3A%2F%2Fkenyatalk.com%2Ft%2Fwhat-are-your-leaders-saying-out-there%2F465083%2F72

https://twitter.com/i/status/1749811785547628709