Brazil v Senegal live on YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4BLNtGC84XY

Mane vs firmino

1-1, penda zana