Bingwa scrotum....

Mtaanza kula lini, tuende holiday

more like…

wacha wapeane day

4th or 5th hapo naskia

@hakimoto why do you want to go out with bingwa?

You want to take bingwa on a ‘vacay’?