bangi

Dagi aliuliza mvuta bangi
‘‘India ni
mbali na kenya?’’
Mvuta bangi akamjibu ‘‘Sidhani juu kuna
mhindi mi hufanya kazi naye hukuja na bike
daily’’

You are fired …Nowander ua avatar name.