Bangi iwe huru

we mourn.

Vipi buda

Isiwe huru…

He went to heaven and came back

https://www.youtube.com/watch?v=mwGiWssCkcs:59

pris matiangi usichome this we need it more bana :D:D:D

Ayeiya!

prostitution flourishes and is a multi million business in kenya…so ata bangi wafanye nini bado itauzwa na itavutwa…penda msipende…