Baba create employment for our youths

https://www.youtube.com/watch?v=3wbUk7wZNZI

Hii ni UHOMO wa Build Back Better nonsense from Joe Biden

Hii Kenya ,watu normal ni wawili tu:D:D

Hehe. Wewe na nani?