Axelrod contacts

Who has please or who can ship something for me from china

Kuna ule mwizi wetu huku who slithers kwa DM like the :snake: he is, nasahau @ yake

1 Like

Tafuta @Kilpatrick