Any man who is not a liberal at 20 has no heart

While any man who is not a conservative by 30 has no brain

hapa ni kenya banaeā€¦ ongelea uda na uda kamili na nasa na nasa kamili na jubilee

@Akon City = closet republican homosexual

Miano hujaambiwa visuli

Hizi pseudo gringos zinakatsia ka maliar ya grogon

Hizo vitu ni za wazungu