Akili kichwani

Mapenzi ya kweli yanatambuliwa vipi?? Am puzzled

Pikia khupipi ama ngeofwend

Ndio nini sasa

Wakati wa shida…

Threshold ikifikishwo

Sijauliza wakati upi. Nimeuliza, vipi