African parenting

Hakuna cha kamama kababa hapa. Watu ni wengi wako na njaa.