Neno gali unalitumia wakati wa kuomba papuchi(penzi) la mpenzi/mke wako


Top