Search results

  1. O

    Mali safi

    Niliangukia hii mali safi huko Westy. Pay for play lakini nayo ni tamu kama pesa ya serikali.
  2. O

    Ni gani kali

    Semeni musikike na pia kama iko a better option, useme. Lakini plis, mambo ya Ricos na SJ, weka kwa mfuko.

Top